جهش تولید با مشارکت مردم

آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت قطعات توربین شهریار مجهز به مجموعه کاملی از تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در صنعت بازسازی قطعات داغ توربین های گازی می باشد.

 

این تجهیزات عبارتند از :

 

- میکروسکوپ الکترونی SEM مجهز به آنالیزگر EDX
- میکروسکوپ نوری
- استریو میکروسکوپ
- تجهیزات آماده سازی نمونه
- دستگاه X-RAY
- دستگاه های ضخامت سنج و عیب یاب اولتراسونیک
- آزمایشگاه شیمی تر و دستگاه آنالیز  به روش جذب اتمی
- دستگاه تست فرکانس طبیعی
- دستگاه تست خزش
- کوره های آزمایشگاهی