جهش تولید با مشارکت مردم

بازسازی پره ثابت

بسیاری از پره های ثابت توربین های گازی به دلیل شرایط سرویس دچار صدماتی می شوند که حجم آنها حتی از حجم خسارات پره های متحرک نیز بیشتر می باشد. لذا بازسازی موفق و مناسب این قطعات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

بازسازی این قطعات نیز همچون پره های متحرک نیاز به تجهیزات و ماشین آلاتی همچون کوره های گازی و کوره های خلاء، تجهیزات پوشش دهی LPPS، HVOF، APS، تجهیزات بریزینگ و انواع تجهیزات بازرسی اشاره نمود.

 

پره ثابت

 

با اتکا به توانمندی ها و امکانات فوق شرکت قطعات توربین  شهریار تجربه بازسازی پره های ثابت توربین های زیر را در کارنامه خود دارد:

 

- GE Frame 5001/5002/6001B/9001E

- KWU V93/V94.2

- ABB 9/11/13

- MHI 701 B/D

- W101/251

- GT11/13

- Hitachi H25

- GG4C Power & Free Turbines

- MAN THM

- Zorya TU80

 

پره ثابت

 

با توجه به دانش فنی معتبر و تجربه ارزشمند موجود شرکت قطعات توربین شهریار بسیاری از پره های ثابت این توربین ها را برای چهارمین و حتی پنجمین  بار با موفقیت بازسازی نموده است که این امر صرفه جویی قابل توجهی را برای  بهره برداران واحد های نیروگاهی به همراه داشته است.

از جمله دستاوردهای جدید شرکت در سال های اخیر می توان به تجربه بازسازی موفقیت آمیز پره های ثابت توربین GEF9 به روش کوپن گذاری اشاره نمود.

همچنین واحد مهندسی و تدوین تکنولوژی شرکت قادر به توسعه و اجرای بازسازی برای پره های ثابت هر نوع توربین گازی زمینی دیگر می باشد.