جهش تولید با مشارکت مردم

جوشکاری

فرایندهای جوشکاری برای بازسازی نواحی از دست رفته قطعات داغ توربین و نیز برخی اتصال ها مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجاییکه بیشتر قطعات فوق از سوپرآلیاژهای استحکام بالا با قابلیت جوشکاری پایین و عناصر با میل ترکیبی بالا با اکسیژن ساخته می شوند، جوشکاری این دسته از قطعات (نظیر پره های متحرک پایه نیکل) در محفظه تحت کنترل گاز محافظ انجام می شود.
در شرکت قطعات توربین شهریار عمدتاً از روش جوشکاری  TIG، MIG و جوش نقطه ای برای بازسازی قطعات استفاده می گردد.

 

 

جوشکاری