جهش تولید با مشارکت مردم

خدمات مشاوره و مهندسی

با توجه به وجود کادر مهندسی آموزش دیده و با تجربه شرکت قادر به ارائه خدمات متنوع مهندسی در زمینه توربین های گازی به صنایع نیرو، نفت و گاز و سایر صنایع می باشد. برخی از این خدمات عبارتند از:
 
-    تخمین عمرباقیمانده قطعات داغ توربین های گازی
-    ارزیابی خسارات و زوال های ناشی از سرویس     
-    تحلیل علت سوانح نیروگاهی
-    ارائه مشاوره در زمینه افزایش عمر مفید قطعات داغ در جهت کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
-    ارزیابی کیفی قطعات تولیدی نو به عنوان بازرس مستقل
-    برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه های مختلف مربوط به توربین های گازی برای شرکت های بهره بردار در صنایع  نیرو و نفت و گاز