جهش تولید با مشارکت مردم

ساخت بسکت

شرکت قطعات توربین شهریار کارگاه مستقلی همراه با کلیه تجهیزات مورد نیاز برای ساخت انواع بسکت های سرد NF و گرم  و میانی DU  واحد های بخار را در اختیار دارد.

به کمک  غلطک های موجود امکان نورد ورق هایی با عرض 30 تا 90 سانتی متر و انواع طرح ها وجود دارد.