جهش تولید با مشارکت مردم

ساخت قطعات یدکی

 

شرکت قطعات توربین امکانات و دانش فنی ساخت طیف گسترده ای از قطعات یدکی مورد نیاز انواع قطعات داغ توربین های گازی را در اختیار دارد.

از جمله قطعات ساخته شده می توان به موارد زیر اشاره نمود:

•    انواع Seal Strip و Assembly Components برای پره های ثابت توربین های GEF5 و GEF9
•    انواع Air Scope ، رینگ و کوریگیشن برای لاینرهای GEF9، W251  و MHI 701
•    انواع Spring Seal برای لاینرهای GEF6، GEF9  و  W251
•    انواع Installation Kit برای پره های GEF9 و GEF5