جهش تولید با مشارکت مردم

سنگ زنی

در حین کارکرد قطعات داغ توربین، صدمات مختلفی نظیر ترک، اثر برخورد شی خارجی، شکستگی، کنده شدگی، خوردگی و دفرمگی در قطعات بوجود می آید. در فرایند بازسازی چند مرحله عملیات سنگ زنی برای حذف خسارات فوق و نیز تنظیم ابعاد نهایی قطعات توسط انواع ابزارهای بادی سمباده زنی، سنگ زنی و برشکاری انجام می شود.
از دیگر امکانات قابل ذکر شرکت دستگاه Tip Grinding می باشد که  جهت تنظیم دقیق ارتفاع پره ها مورد استفاده قرار می گیرد.
 

 

سنگ زنی