جهش تولید با مشارکت مردم

عملیات حرارتی

شرکت قطعات توربین شهریار با در اختیار داشتن کوره های خلاء و کوره های گازی با اتمسفر کنترل شده، توانایی انجام دقیق کلیه سیکل های عملیات حرارتی مورد نیاز را بر روی قطعات دارا می باشد. این سیکل ها عبارتند از :
 
-    عملیات حرارتی انحلالی
-    عملیات حرارتی پیر سازی
-    سیکل عملیات حرارتی بریزینگ
-    عملیات حرارتی تنش زدایی
-    عملیات حرارتی پوشش نفوذی
 
انجام عملیات حرارتی اصلاحی یکی از مراحل کلیدی در بازیابی خواص مکانیکی و مشخصه های ساختاری قطعات و نهایتاً افزایش عمر کاری آنها می باشد.