مهار تورم-رشد تولید

دیدار صمیمانه مدیریت محترم عامل با پرسنل شرکت قطعات توربین شهریار

دیدار صمیمانه مدیریت محترم عامل با پرسنل شرکت قطعات توربین شهریار
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ / تعداد بازدید : ۱۳۰
در طی این دیدار مدیریت محترم قطعات توربین شهریار همراه با معاونین و مدیران خود در سطح شرکت بازدید به عمل آورده و با یکایک پرسنل صحبت و از مشکلات مطروحه از جناب ایشان آگاه گردید.
نظرات کاربران
دیدگاه